ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  

Báo cáo tài chính

 

Báo cáo tài chính giữa niên độ
năm 2018

Tải về

 

 

Báo cáo tài chính Quý I/2018
Báo cáo tài chính Quý II/2018
 
 

 

 

Báo cáo tài chính giữa niên độ
năm 2017

Tải về

 

Báo cáo tài chính tóm tắt
đã được kiểm toán năm 2017

Tải về

 

Báo cáo tài chính Quý I/2017
Báo cáo tài chính Quý II/2017
Báo cáo tài chính Quý III/2017
Báo cáo tài chính Quý IV/2017

 

Báo cáo tài chính giữa niên độ
năm 2016

Tải về

 Báo cáo tài chính tóm tắt
đã được kiểm toán năm 2016

Tải về

 

 Báo cáo tài chính giữa niên độ
năm 2015

Tải về 

Báo cáo tài chính tóm tắt
đã được kiểm toán năm 2015

Tải về

 
Báo cáo tài chính giữa niên độ
năm 2014

Tải về

Báo cáo tài chính tóm tắt
đã được kiểm toán năm 2014

Tải về

 
Báo cáo tài chính
năm 2013

Tải về

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm
2013

Tải về

 
Báo cáo tài chính
năm 2012

Tải về

Báo cáo tài chính
năm 2011

Tải về

 
Báo cáo tài chính
năm2010

Tải về

   

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn