ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  

Báo cáo tài chính

 

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017

Tải về

 Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2017

Tải về

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016

Tải về

 Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2016

Tải về

 Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015

Tải về 

Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2015

Tải về

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2014

Tải về

Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2014

Tải về

Báo cáo tài chính 2013

Tải về

Báo cáo tài chính giữa niên độ 2013

Tải về

Báo cáo tài chính 2012

Tải về

Báo cáo tài chính 2011

Tải về

Báo cáo tài chính 2010

Tải về

 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn