ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  

 

BAN KIỂM SOÁT

Bà Nguyễn Thị Tường Vy

Trưởng Ban kiểm soát

Nguyễn Thị Tường Vy tốt nghiệp cử nhân Kinh tế.

Nguyễn Thị Tường Vy có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng và từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng Kiểm toán nội bộ, Thành viên Ban kiểm soát của Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa; Chuyên viên cao cấp trực thuộc Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Hiện nay, Bà giữ chức vụ Phó trưởng Kiểm toán nội bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Bà tham gia vào Ban kiểm soát với vai trò Trưởng Ban kiểm soát tại Bảo Long.

 

 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

 

Bà Lê Thị Thanh Bình

Thành viên BKS

Bà Lê Thị Thanh Bình tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh; là thành viên Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA).

Bà Bình có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ. Hiện nay, Bà giữ chức vụ Giám đốc Ban Kiểm toán và Kiểm tra nội bộ của Bảo Long, trước đó từng giữ các chức vụ tại Bảo Long như: Phó phòng Kế toán, Trưởng phòng Kiểm toán và Kiểm tra nội bộ.

 

 

 

Ông Nguyễn Minh Thuận

Thành viên BKS

Ông Nguyễn Minh Thuận tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ông Thuận có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Tài chính Ngân hàng. Ông từng giữ các chức vụ Giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh và Giám đốc Chi nhánh Đồng Tháp của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB); Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Hiệp Phú - Ngân hàng Phát triển nhà Tp. HCM; Phó Giám đốc Chi nhánh Bình Tây - TNB; Phó Giám đốc Chi nhánh Bình Tây SCB; Giám đốc Chi nhánh Kiên Giang SCB; Phó Giám đốc Phòng Quản lý Rủi ro Tín dụng SCB. Hiện nay, Ông đang giữ chức vụ Trợ lý Tổng giám đốc SCB. Ông tham gia vào Ban kiểm soát với vai trò Thành viên Ban kiểm soát tại Bảo Long

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.8) 3823 9219 - Fax : (84.8) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn