ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bên thứ ba

 

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc theo quy định của Bộ Tài Chính:

- Dành cho xe ô tô:

  • MTN cho thương tật về người/vụ: 100.000.000 VNĐ /Người / Vụ
  • MTN cho thiệt hại về tài sản/vụ: 100.000.000 VNĐ / Vụ

- Dành cho xe máy:

  • MTN cho thương tật về người/vụ: 100.000.000 VNĐ /Người / Vụ
  • MTN cho thiệt hại về tài sản/vụ: 50.000.000 VNĐ / Vụ

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện:

MỨC

TRÁCH NHIỆM

MỨC 1

MỨC 2

MỨC 3

Thương tật về người/vụ (VNĐ)

100 triệu

200 triệu

400 triệu

Thiệt hại về tài sản/vụ (VNĐ)

400 triệu

1 tỷ

2 tỷ

Tổng mức trách nhiệm về người và tài sản (VNĐ)

8 tỷ

8 tỷ

8 tỷ

Bảo hiểm cho trách nhiệm và chi phí pháp lý phát sinh đối với tổn thất thương tật cho người và tài sản của bên thứ ba.

Tải về quy tắc Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bên thứ ba

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn