ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn

I. MÃ QUY TẮC

1171/2012/BHBL-QĐ-TGĐ-TSKT ngày 13/07/2012

II. TÓM LƯỢC PHẠM VI BẢO HIỂM

Bồi thường cho các số tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả cho bên thứ ba trong trường hợp có thương tật về người hay thiệt hại tài sản phát sinh liên quan đến những hoạt động chuyên môn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý trên Giấy chứng nhận

 

 

 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn