ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  

Loại hình bảo hiểm con người

Bảo hiểm an tâm tín dụng

Bảo hiểm con người là một trong những nghiệp vụ bảo hiểm truyền thống  với những sản phẩm đáp ứng các nhu cầu thuộc các lĩnh vực. Bảo hiểm Bảo Long cung cấp các sản phẩm: Bảo hiểm tai nạn, ốm đau, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm học sinh, bảo hiểm du lịch...

Bảo hiểm tai nạn
Bảo hiểm sức khỏe
Bảo hiểm học sinh - sinh viên - giáo viên
Bảo hiểm du lịch
 
 
 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn