ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  

Bảo hiểm đèn quảng cáo

1. Đối tượng bảo hiểm: Bảng hiệu, đèn quảng cáo

2. Phạm vi bảo hiểm

  1. Tổn thất vật chất

Bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra đối với thiết bị hoặc bất kỳ bộ phận nào như đã được miêu tả trong Bản tóm lược hợp đồng gây ra do:

  • các nguyên nhân bất ngờ từ bên ngoài bên ngoài;
  • cháy, sét đánh, nổ không phải do bản thân thiết bị hoặc mất trộm.
  1. Trách nhiệm bên thứ ba

Bảo Long sẽ bồi thường tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả trong trường hợp:

  • Thương tật thân thể do không cố ý đối với bất kỳ người nào không phải người nhà của Người được bảo hiểm hay được Người được bảo hiểm thuê mướn vào thời điểm xảy ra sự cố dẫn đến khiếu nại;
  • Thiệt hại trực tiếp do không cố ý đối với tài sản không thuộc sở hữu, được giám sát hoặc được điều khiển bởi Người được bảo hiểm hay bất kỳ người nào được Người được bảo hiểm thuê mướn xảy ra do hay gây ra bởi bất kỳ hư hỏng nào của thiết bị nói trên

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm đèn quảng cáo của Bảo Long hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 1900 5455 17 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn