ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

STT Vị trí/chức danh

Số lượng

tuyển

Nơi làm việc

Hạn chót

nộp hồ sơ

Chi tiết
1 Chuyên viên giám định bồi thường  1 Hồ Chí Minh 31/05/2017 Chi tiết
2 Chuyên viên khách hàng cá nhân  2 Hồ Chí Minh 31/05/2017 Chi tiết
3 Nhân viên giám định xe Bảo Long Sài Gòn  1 Hồ Chí Minh 31/05/2017 Chi tiết
4 Nhân viên hành chính nhân sự - Sở giao dịch Bảo Long  1 Hồ Chí Minh 31/05/2017 Chi tiết
5 Trưởng bộ phận TT Chăm sóc khách hàng  1 Hồ Chí Minh 31/05/2017 Chi tiết
6 Chuyên viên Ban Kế toán  1 Hồ Chí Minh 31/05/2017 Chi tiết
7 Chuyên viên ban Tái Bảo hiểm  2 Hồ Chí Minh 31/05/2017 Chi tiết
8 Nhân viên TT Chăm sóc khách hàng 1 Hồ Chí Minh 31/05/2017 Chi tiết
9 Chuyên viên quản lý nghiệp vụ xe cơ giới và con người  1 Hồ Chí Minh 31/05/2017 Chi tiết
10 Chuyên viên kiểm tra, kiểm soát tuân thủ  2 Hồ Chí Minh 31/05/2017 Chi tiết
11 Chuyên viên Pháp chế 1 Hồ Chí Minh 30/06/2017 Chi tiết
12 Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ Tài sản kỹ thuật  1 Hồ Chí Minh 30/06/2017 Chi tiết
13 Nhân viên kinh doanh    SGD Miền Bắc 30/06/2017 Chi tiết
14 Nhân viên ban Dịch vụ khách hàng qua môi giới 2 Hồ Chí Minh 30/06/2017 Chi tiết
15 Trưởng bộ phận giám định xe cơ giới - Tổng công ty 1 Đà Nẵng 30/06/2017 Chi tiết
16 Phó giám đốc Bảo Long Nam Định 2 Nam Định 30/06/2017 Chi tiết
17 Trưởng / phó phòng Bảo Long Nam Định 5 Nam Định 30/06/2017 Chi tiết
18 Nhân viên thống kê Bảo Long Nam Định 5 Nam Định 30/06/2017 Chi tiết
19 Nhân viên kinh doanh Bảo Long Nam Định 16 Nam Định 30/06/2017 Chi tiết
20  Nhân viên kinh doanh Bảo Long Đông Phương  6 Hồ Chí Minh 31/07/2017 Chi tiết
21  Trưởng phòng kinh doanh Bảo Long Đông Phương  1 Hồ Chí Minh 31/07/2017 Chi tiết
22 Trưởng phòng Giám định bồi thường - BL Đông Phương 1 Hồ Chí Minh 31/07/2017 Chi tiết

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.8) 3823 9219 - Fax : (84.8) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn