ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

STT Vị trí/chức danh

Số lượng

tuyển

Nơi làm việc

Hạn chót

nộp hồ sơ

Chi tiết
Trưởng phòng kinh doanh - Bảo Long Đông Phương  1 Hồ Chí Minh 30/06/2018 Chi tiết
Phó phòng kinh doanh - Sở Giao dịch 1 Hồ Chí Minh 30/06/2018 Chi tiết
3 Nhân viên kinh doanh - Sở Giao dịch, Bảo Long Đông Phương, Sở Giao dịch miền Bắc, Bảo Long Tây Nguyên, Bảo Long Đông Đô  50 Hồ Chí Minh,
Hà Nội,
Tây Nguyên
30/06/2018 Chi tiết
4 Trưởng phòng giám định bồi thường - Bảo Long Đông Phương   1 Hồ Chí Minh
30/06/2018 Chi tiết
5 Nhân viên giám định - Bảo Long Tây Nguyên  1 Hồ Chí Minh 30/06/2018

Chi tiết

6 Trưởng phòng quản lý nghiệp vụ - Sở giao dịch Bảo Long, Bảo Long Nam Sài Gòn, Bảo Long Đông Đô, Bảo Long Hà Nội  4 Hồ Chí Minh, Hà Nội 30/06/2018 Chi tiết
7 Nhân viên quản lý nghiệp vụ - Sở giao dịch Bảo Long  1 Hồ Chí Minh 30/06/2018 Chi tiết
8 Chuyên viên Quản lý Rủi ro và tuân thủ - Trụ sở chính  1 Hồ Chí Minh 30/06/2018

Chi tiết

9 Chuyên viên Tái bảo hiểm - Trụ sở chính  1 Hồ Chí Minh 30/06/2018

Chi tiết

10 Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - Trụ sở chính  1 Hồ Chí Minh 30/06/2018

Chi tiết

11 Chuyên viên Giám định bồi thường xe cơ giới - Trụ sở chính  1 Hồ Chí Minh 30/06/2018 Chi tiết
12 Chuyên viên Tài chính kế hoạch - Trụ sở chính  1 Hồ Chí Minh 30/06/2018 Chi tiết
13 Nhân viên kế toán - Bảo Long Nam Sài Gòn, Sở giao dịch Bảo Long  1 Hồ Chí Minh 30/06/2018 Chi tiết
14 Trưởng phòng kế toán tổng hợp - Bảo Long Hà Nội 1 Hà Nội 30/06/2018 Chi tiết

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn