ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

STT Vị trí/chức danh

Số lượng

tuyển

Nơi làm việc

Hạn chót

nộp hồ sơ

Chi tiết
1

Nhân viên ban Bancassurance 

1 Hồ Chí Minh 30/11/2016 Chi tiết
2

Nhân viên kinh doanh Ban DVKHDN & Bảo Long Nam Sài Gòn 

6 Hồ Chí Minh 30/11/2016 Chi tiết
3

Nhân viên/Chuyên viên ban Giám định bồi thường Xe cơ giới 

3 Hồ Chí Minh 30/11/2016 Chi tiết
4

Nhân viên/Chuyên viên ban Giám định bồi thường Tài sản kỹ thuật 

2 Hồ Chí Minh 30/11/2016
Chi tiết
5

Nhân viên Ban Pháp chế

1 Hồ Chí Minh 30/11/2016 Chi tiết
6

NV giám định bồi thường Xe cơ giới BL Nam SG

2 Hồ Chí Minh 30/11/2016 Chi tiết
7

Nhân viên ban Dịch vụ khách hàng qua môi giới

1 Hồ Chí minh 30/11/2016 Chi tiết
8

Trưởng phòng Quản lý nghiệp vụ - Bảo Long TPHCM

1 Hồ Chí Minh 30/11/2016 Chi tiết
9

Phó giám đốc kinh doanh

1 Quảng Bình 30/11/2016 Chi tiết
10

Trưởng phòng /phó phòng kinh doanh 

3 HCM / QB 30/11/2016 Chi tiết
11

Nhân viên kinh doanh 

4 HCM / QB 30/11/2016 Chi tiết
12

Nhân viên kinh doanh Bảo Long Đông Phương 

5 Hồ Chí Minh 31/03/2016 Chi tiết
13 Trưởng phòng kinh doanh Bảo Long Đông Phương  2 Hồ Chí Minh 31/03/2016 Chi tiết

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.8) 3823 9219 - Fax : (84.8) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn