ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

STT Vị trí/chức danh

Số lượng

tuyển

Nơi làm việc

Hạn chót

nộp hồ sơ

Chi tiết
Nhân viên kinh doanh Bảo Long Đông Phương  6 Hồ Chí Minh 31/10/2017 Chi tiết
Trưởng phòng kinh doanh Bảo Long Đông Phương  1 Hồ Chí Minh 31/10/2017 Chi tiết
3 Trưởng phòng Giám định bồi thường - BL Đông Phương 1 Hồ Chí Minh 31/10/2017 Chi tiết
4 Nhân viên kinh doanh Hoạt động tại Đak Lak và TP.HCM    Hồ Chí Minh
Đak Lak
31/10/2017 Chi tiết
5 Chuyên viên/Nhân viên Quản lý rủi ro và Tuân thủ 1 Hồ Chí Minh 30/11/2017 

Chi tiết

6 Nhân viên Chăm sóc khách hàng 1 Hồ Chí Minh 30/11/2017  Chi tiết 
7 Nhân viên/Chuyên viên giám định bồi thường 1 Hồ Chí Minh 30/11/2017  Chi tiết
8 Nhân viên kinh doanh BL Nam Sài Gòn 1 Hồ Chí Minh 30/11/2017  Chi tiết

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn