ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

STT Vị trí/chức danh

Số lượng

tuyển

Nơi làm việc

Hạn chót

nộp hồ sơ

Chi tiết
Trưởng phòng kinh doanh - Bảo Long Đông Phương, Bảo Long Nam Sài Gòn  1 Hồ Chí Minh 31/10/2018 Chi tiết
Phó phòng kinh doanh - Sở Giao dịch 1 Hồ Chí Minh 31/10/2018 Chi tiết
3 Nhân viên kinh doanh - Sở Giao dịch, Bảo Long Đông Phương, Sở Giao dịch miền Bắc, 
Bảo Long Tây Nguyên, Bảo Long Đông Đô, Bảo Long Bắc Ninh, Bảo Long Tân Sơn Nhất, Bảo Long Đà Nẵng, Bảo Long Bình Thuận 
50

Hồ Chí Minh,
Hà Nội,
Tây Nguyên, Bắc Ninh,
Đà Nẵng

31/10/2018 Chi tiết
4 Nhân viên giám định bồi thường - Bảo Long Tây Nguyên, Bảo Long Đông Phương  1 Hồ Chí Minh,
Tây Nguyên
31/10/2018

Chi tiết

5 Trưởng phòng quản lý nghiệp vụ - Sở giao dịch Bảo Long, Bảo Long Nam Sài Gòn,
Bảo Long Đông Đô, Bảo Long Hà Nội, Bảo Long Bình Thuận, Bảo Long Đông Phương 
4 Hồ Chí Minh,
Hà Nội,
Bình Thuận
31/10/2018 Chi tiết
6 Nhân viên quản lý nghiệp vụ - Sở giao dịch Bảo Long  1 Hồ Chí Minh 31/10/2018 Chi tiết
7 Chuyên viên Giám định bồi thường xe cơ giới - Trụ sở chính  1 Hồ Chí Minh 31/10/2018 Chi tiết
8 Nhân viên Quản lý nghiệp vụ XCG - Trụ sở chính  1 Hồ Chí Minh 31/10/2018 Chi tiết
9 Nhân viên ban Kế Toán - Sở giao dịch Bảo Long  1 Hồ Chí Minh 31/10/2018 Chi tiết
10 Nhân viên ban Giám định xe cơ giới - Trụ sở chính  2 Hồ Chí Minh 31/10/2018 Chi tiết
11 Nhân viên ban Quản lý rủi ro - Trụ sở chính  1 Hồ Chí Minh 31/10/2018 Chi tiết

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn