ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  

ĐIỀU LỆ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

(SỬA ĐỔI LẦN THỨ MƯỜI)

 

Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 04/04/2017

Xem tiếp »

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn