ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  

Thông báo về việc bổ nhiệm CBNV

THÔNG BÁO

 Về việc bổ nhiệm CBNV

 

Căn cứ:

-              Bộ Luật Lao động;

-              Luật Kinh doanh Bảo hiểm;

-              Giấy phép thành lập và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long do Bộ Tài chính cấp;

-              Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long;

-              Quyết định số 144/2017/QĐ-HĐQT ngày 01/09/2017 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long,

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) xin trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm Bà Phạm Minh Châm – Giám đốc Tài chính kiêm Giám đốc Khối Tài chính kiêm Giám đốc Ban Tài chính Kế hoạch giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Tài chính trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long kể từ ngày 01/09/2017. Thời hạn bổ nhiệm: 36 tháng.

          Bảo Long xin thông báo đến Quý Cơ quan, Khách hàng, Cổ đông và toàn thể CBNV Bảo Long được biết.

Trân trọng.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn