ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  

Thông báo về việc tái bổ nhiệm CBNV

THÔNG BÁO

Về việc tái bổ nhiệm CBNV

Căn cứ vào:

-          Bộ Luật Lao động;

-          Luật Kinh doanh Bảo hiểm;

-          Giấy phép thành lập và hoạt động số 71GP/KDBH của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long do Bộ Tài chính cấp ngày 15/04/2014;

-          Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long;

-          Quyết định số 23/2018/QĐ-HĐQT ngày 26/6/2018 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long,

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) xin trân trọng thông báo về việc tái bổ nhiệm Ông Phan Quốc Dũng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long kể từ ngày 01/07/2018. Thời hạn bổ nhiệm: 36 tháng.

Bảo Long xin thông báo đến Quý Cơ quan, Khách hàng, Cổ đông và toàn thể CBNV Bảo Long được biết.

Trân trọng.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn