ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  

Thông báo

Thông báo về việc chi cổ tức bằng tiền năm 2017
Thông báo về việc tái bổ nhiệm CBNV
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty Bảo hiểm Bảo Long Vĩnh Phúc
Thông báo về việc bổ nhiệm CBNV
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở các Công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty Cổ phẩn Bảo hiểm bảo Long
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty Bảo hiểm Bảo Long Long An
Bảo hiểm Bảo Long thành lập 4 công ty thành viên
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
Thông báo về việc thôi giao kiêm nhiệm CBNV
Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long
Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty Bảo hiểm Bảo Long Bến Thành
Thông báo về việc ghi tăng số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong năm 2016 trên Sổ cổ đông đối với cổ đồng chưa đăng ký lưu ký
Báo cáo thường niên năm 2016
Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Sở giao dịch Miền Bắc

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn