ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  

Thông báo

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
Thông báo về việc thôi giao kiêm nhiệm CBNV
Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long
Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty Bảo hiểm Bảo Long Bến Thành
Thông báo về việc ghi tăng số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong năm 2016 trên Sổ cổ đông đối với cổ đồng chưa đăng ký lưu ký
Báo cáo tài chính Quý I/2017
Báo cáo thường niên năm 2016
Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Sở giao dịch Miền Bắc
Thông báo về việc thay đổi vốn điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long
Đại Hội Cổ Đông Bảo Long 2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Thông báo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty Bảo hiểm Bảo Long Quảng Ninh
Thông báo về việc chuyển đổi Văn phòng đại diện tại Hà Nội thành Sở Giao dịch Miền Bắc trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long
Thông báo thay đổi cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Thông báo về việc gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long
Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở Sở Giao dịch Bảo Long

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn