ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  

Thông báo

Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký nộp tiền mua cổ phần
Thông báo thay đổi địa điểm Công ty Bảo hiểm Bảo Long Bình Thuận
Thông báo về việc ủy quyền cho TVSI thực hiện các công việc liên quan đến cổ đông
Thông báo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
Báo cáo kiểm toán tiến độ sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung
Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long
Biên bản đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Thông báo về việc ghi tăng cổ phiếu phát hành thêm trong năm 2015
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông năm 2016
Thông báo đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Thông báo về việc ghi tăng cổ phiếu phát hành thêm trong năm 2015 đối với cổ đông chưa lưu ký
Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ năm 2016
Báo cáo tài chính quý 1.2016
Báo cáo thường niên 2015
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Thông báo về việc thay đổi điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long
Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn