ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  

Thông báo

Thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Thông báo về việc thay đổi vốn điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (14/04/2016)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người dùng sở hữu chứng khoán
Thông báo về việc thành lập các Công ty thành viên trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Thông báo ngày giao dịch đầu tiền cổ phiếu của Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long
Thông báo đăng ký giao dịch UPCOM
Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần
Giấy đăng ký mua cổ phần
Bảng cáo bạch Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bảo Long
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
Giấy phép điều chỉnh 71 - Thành lập Bảo Long Thái Nguyên và Bảo Long Bến Thành
Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2015
Thông báo chốt Danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Upcom
Thông báo chốt danh sách CĐ chi trả cổ tức 2014
Thông báo về việc mua CP của Ngân hàng TMCP Sài Gòn tại Công ty CP ĐTPT nhà Đà Nẵng
Thông báo thay đổi sở hữu của CĐ lớn SCB
Báo cáo về số hữu của CĐ lớn Hồ Tấn Đạt
Báo cáo về sở hữu của CĐ lớn Nguyễn Quang Hưng

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn