ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  

Bảo hiểm hàng hải

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu sông, chủ tàu ven biển

1. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM:

Trách nhiệm dân sự chủ tàu hoạt động trên sông, hồ, nội thủy và ven biển Việt Nam

2. THỦ TỤC THAM GIA BẢO HIỂM:

Quý khách hàng vui lòng điền các thông tin liên quan đến lô hàng vào mẫu Giấy yêu cầu bảo hiểm [link] và cung cấp các thông tin  liên quan sau để chúng tôi có thể chuẩn bị và gửi quí khách Bản Chào Phí Bảo Hiểm hoặc cấp Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký;
 • Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với tàu sông)/hoặc Giấy chứng nhận khả năng đi biển + Giấy chứng nhận cấp tàu (đối với tàu ven biển);
 • Danh bạ thuyền viên.

3. KHI CÓ TỔN THẤT, VUI LÒNG:

 • Trình báo cơ quan chức năng nơi xảy ra tai nạn/ sự cố hoặc nơi đến đầu tiên sau sự cố để thụ lý và giải quyết;
 • Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất;
 • Thông báo ngay cho Bảo Long hoặc đại diện của Bảo Long nơi gần nhất;
 • Thu thập các hồ sơ, chứng từ liên quan đến tổn thất, xác nhận của các bên có liên quan;
 • Lập các hồ sơ cần thiết nhằm bảo lưu quyền truy đòi người thứ ba.

4. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM:

Theo bộ “Quy tắc bảo hiêm trách nhiệm dân sự chủ tàu sông, tàu ven biển” đã được Bảo Long đăng ký với Bộ tài chính

5. RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

- Chi phí phát sinh từ hoạt động kinh doanh của chủ tàu phải chịu theo pháp luật hoặc quyết định của Tòa án:

 • Chi phí tẩy rửa ô nhiễm dầu, tiền phạt của cơ quan chức năng và các khiếu nại về hậu quả do ô nhiễm dầu gây ra;
 • Chi phí thắp sáng, đánh dấu, phá huỷ, trục vớt, di chuyển xác tàu được bảo hiểm bị đắm (nếu có);
 • Chi phí cần thiết và hợp lý trong việc ngăn ngừa và hạn chế tổn thất, trợ giúp cứu nạn;
 • Chi phí liên quan tới việc tố tụng, tranh chấp, khiếu nại về trách nhiệm dân sự.

- Chi phí phải bồi thường theo qui định của pháp luật đối với:

 • Thiệt hại cầu, cảng, đê, đập, kè, cống, bè mảng, giàng đáy, công trình trên bờ hoặc dưới nước, cố định hoặc di động;
 • Thương hoặc thiệt hại về tính mạng, tài sản của người thứ ba khác;

- Trách nhiệm đâm va.

- Trách nhiệm lai dắt.

- Trách nhiệm đối với hàng hóa chở trên tàu được bảo hiểm.

Ghi chú quan trọng:

Các nội dung nêu trên chỉ đơn thuần cung cấp thông tin tổng quát về sản phẩm và không thay thế cho qui tắc, điều khoản và điều kiện bảo hiểm.

Vui lòng tham khảo quy tắc qui tắc, điều khoản bảo hiểm hoặc liên hệ Bảo Long nơi gần nhất để được tư vấn thêm.

Hotline: 1900 5455 17.

Biểu mẫu liên quan:

1. Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển.

2. Giấy yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp. 

3. Giấy yêu cầu bảo hiểm tàu.

Bảo hiểm thân tàu sông, tàu ven biển

1. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM:

Vật chất thân tàu sông/ tàu ven biển (gồm thân vỏ, máy và trang thiết bị) hoạt động trên sông, hồ, nội thủy và ven biển Việt Nam

2. THỦ TỤC THAM GIA BẢO HIỂM:

Quý khách hàng vui lòng điền các thông tin liên quan đến lô hàng vào mẫu Giấy yêu cầu bảo hiểm [link] và cung cấp các thông tin  liên quan sau để chúng tôi có thể chuẩn bị và gửi quí khách Bản Chào Phí Bảo Hiểm hoặc cấp Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký;
 • Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với tàu sông)/hoặc Giấy chứng nhận khả năng đi biển + Giấy chứng nhận cấp tàu (đối với tàu ven biển).

3. KHI CÓ TỔN THẤT, VUI LÒNG:

 • Trình báo cơ quan chức năng nơi xảy ra tai nạn/ sự cố hoặc nơi đến đầu tiên sau sự cố để thụ lý và giải quyết;
 • Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất;
 • Thông báo ngay cho Bảo Long hoặc đại diện của Bảo Long nơi gần nhất;
 • Thu thập các hồ sơ, chứng từ liên quan đến tổn thất, xác nhận của các bên có liên quan;
 • Lập các hồ sơ cần thiết nhằm bảo lưu quyền truy đòi người thứ ba.

4. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM:

Theo bộ “Quy tắc bảo hiêm thân tàu sông, tàu ven biển” đã được Bảo Long đăng ký với Bộ tài chính

5. RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

TÊN RỦI RO

ĐIỀU KIỆN

“A”

“B”

 Đâm va với tàu, thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển khác

*

*

 Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định

*

*

 Cháy nổ

*

*

 Mất tích

*

*

 Động đất, sụt lở, núi lửa phun

*

*

 Bão, sóng thần, gió lốc, mưa đá hay sét đánh

*

*

 Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ, di chuyển hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu

*

*

 Sơ suất của thuyền trưởng, sỹ quan, thuyền  viên,  hoa tiêu hoặc người sửa chữa

*

*

 Tổn thất đối với tàu được bảo hiểm gây ra từ hành động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm  phòng ngừa hoặc hạn chế nguy cơ hoặc rủi ro ô nhiễm

*

*

 Cứu hộ, trợ giúp hoặc lai kéo tàu khác khi gặp nạn

*

*

 Vứt bỏ bộ phận tàu

*

-

 Nổ nồi hơi, gẫy trục cơ, trục khuỷu hoặc hư hỏng do ẩn tỳ

*

-

 Hạn chế tổn thất, trợ giúp hay cứu hộ

*

-

 Chi phí tố tụng

*

-

 Giám định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm

*

*

Ghi chú quan trọng

Điều kiện “A”: Bảo hiểm tổn thất bộ phận và/hoặc tổn thất toàn bộ

Điều kiện “B”: Bảo hiểm tổn thất toàn bộ (thực tế hoặc ước tính)

 (*) được bảo hiểm                  (-) không được bảo hiểm

Các nội dung nêu trên chỉ đơn thuần cung cấp thông tin tổng quát về sản phẩm và không thay thế cho qui tắc, điều khoản và điều kiện bảo hiểm.

Vui lòng tham khảo quy tắc qui tắc, điều khoản bảo hiểm hoặc liên hệ Bảo Long nơi gần nhất để được tư vấn thêm.

Hotline: 1900 5455 17.

Biểu mẫu liên quan:

1. Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển.

2. Giấy yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp. 

3. Giấy yêu cầu bảo hiểm tàu.

Bảo hiểm trách nhiệm người giao nhận

1. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM:

Doanh nghiệp kinh trong lĩnh vực giao nhận vận tải có phát hành vận đơn.

2. THỦ TỤC THAM GIA BẢO HIỂM:

Quý khách hàng vui lòng điền các thông tin liên quan vào mẫu Giấy yêu cầu bảo hiểm và cung cấp các thông tin  liên quan sau để chúng tôi có thể chuẩn bị và gửi quí khách Bản Chào Phí Bảo Hiểm hoặc cấp Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm:

 • Mẫu vận đơn đường biển, đường hàng không (2 mặt);
 • Các hợp đồng hoặc thỏa thuận khác với đối tác – nếu có.

3. KHI CÓ TỔN THẤT, VUI LÒNG :

 • Gửi Thông báo khiếu nại cho Bảo Long;
 • Gửi thư dự kháng cho các bên lên quan;
 • Thu thập các hồ sơ, chứng từ liên quan đến khiếu nại.

4. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM:

Theo bộ “Quy tắc Bảo Hiểm Trách Nhiệm Giao Nhận” đã được Bảo Long đăng ký với Bộ tài chính.

5. RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

 • Trách nhiệm đối với hàng hóa;
 • Sơ suất hay bất cẩn;
 • Phí tổn và chi phí;
 • Trách nhiệm đối với bên thứ ba;
 • Trách nhiệm đối với cơ quan chức năng.

Ghi chú quan trọng:

Các nội dung nêu trên chỉ đơn thuần cung cấp thông tin tổng quát về sản phẩm và không thay thế cho qui tắc, điều khoản và điều kiện bảo hiểm.

Vui lòng tham khảo quy tắc qui tắc, điều khoản bảo hiểm hoặc liên hệ Bảo Long nơi gần nhất để được tư vấn thêm.

Hotline: 1900 5455 17.

Biểu mẫu liên quan:

1. Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển.

2. Giấy yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp. 

3. Giấy yêu cầu bảo hiểm tàu.

Bảo hiểm hàng hải

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) không ngừng cải tiến công nghệ và chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu và niềm tin của khách hàng trong lĩnh vực bảo hiểm hàng hải, bao gồm bảo hiểm hàng hóa vận chuyển và bảo hiểm tàu.

Đặc biệt, các quan hệ hợp tác chặt chẽ của Bảo Long với các Hội, Hiệp hội và các tổ chức bảo hiểm, tái bảo hiểm trong và ngoài nước, khẳng định năng lực nghiệp vụ và năng lực tài chính đảm bảo sự an tâm cho khách hàng của chúng tôi.

Bảo Long sẵn sàng cung cấp các loại hình bảo hiểm sau:

I. Bảo hiểm Hàng hóa vận chuyển:

II. Bảo hiểm tàu:

Bảo hiểm tai nạn thuyền viên

1. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM:

Thuyền viên, nhân viên phục vụ làm việc trên tàu

2. THỦ TỤC THAM GIA BẢO HIỂM:

Quý khách hàng vui lòng điền các thông tin liên quan vào mẫu Giấy yêu cầu bảo hiểm và cung cấp các thông tin liên quan sau để chúng tôi có thể chuẩn bị và gửi quí khách Bản Chào Phí Bảo Hiểm hoặc cấp Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký;
 • Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với tàu sông)/hoặc Giấy chứng nhận khả năng đi biển + Giấy chứng nhận cấp tàu (đối với tàu ven biển);
 • Danh bạ thuyền viên.

3. KHI CÓ TỔN THẤT, VUI LÒNG :

 • Sơ cấp cứu, đưa thuyền viên bị tai nạn đi chữa
 • Trình báo cơ quan chức năng nơi xảy ra tai nạn/ sự cố hoặc nơi đến đầu tiên;
 • Thu thập các hồ sơ, chứng từ liên quan đến tình trạng thương tật (giấy chứng nhận phẫu thuật, giấy chứng nhận tỉ lệ thương tật của hội đồng y khoa), hoặc giấy chứng tử.

4. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM:

Theo bộ “Quy tắc bảo hiêm tai nạn thuyền  viên” đã được Bảo Long đăng ký với Bộ tài chính

5. RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

Thương tật, tính mạng của thuyền viên được bảo hiểm

Ghi chú quan trọng:

Các nội dung nêu trên chỉ đơn thuần cung cấp thông tin tổng quát về sản phẩm và không thay thế cho qui tắc, điều khoản và điều kiện bảo hiểm.

Vui lòng tham khảo quy tắc qui tắc, điều khoản bảo hiểm hoặc liên hệ Bảo Long nơi gần nhất để được tư vấn thêm.

Hotline: 1900 5455 17.

Biểu mẫu liên quan:

1. Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển.

2. Giấy yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp. 

3. Giấy yêu cầu bảo hiểm tàu.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn