ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  
Thứ năm, 26 Tháng 5 2016 17:20

Bảo hiểm Bảo Long - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 25/05/2016, tại tòa nhà Sài Gòn Times Square số 57-69F đường Đồng Khởi, phường Bến NghéQuận 1, TP.HCM, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 với sự tham dự của đông đảo các Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và CBNV Bảo Long.

Đại hội đã thông qua Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 của Bảo Long; Phương án phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ; Sửa đổi bổ sung điều lệ; Miễn nhiệm, bổ sung thêm Thành viên Hội đồng Quản trị và các nội dung khác.

Theo kế hoạch, Bảo Long đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu đạt hơn 800 tỷ đồng trong năm 2016, tăng 33% so với năm 2015. Cũng trong năm 2016, Bảo Long dự kiến tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng và tổng tài sản từ 1.259 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng.

Một số hình ảnh về Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Bảo Long năm 2016:

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn