ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  
Thứ tư, 29 Tháng 6 2016 09:06

Thông báo về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Bảo Long Đông Phương

Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 71/GPĐC12/KDBH ngày 24/06/2016 của BTC về việc cho phép thành lập Công ty Bảo hiểm Bảo Long Đông Phương trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long,

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) xin trân trọng thông báo về việc thành lập mới Công ty Bảo hiểm Bảo Long Đông Phương trực thuộc Bảo Long, cụ thể như sau:

         Thành lập Công ty Bảo hiểm Bảo Long Đông Phương

         Địa chỉ: Tầng 5 và tầng 6, tòa nhà số 44 – 46 Châu Văn Liêm, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

         Bảo Long xin thông báo đến Quý Cơ quan, Khách hàng, Cổ đông và toàn thể CBNV Bảo Long được biết.

Trân trọng

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn