ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  
Thứ năm, 21 Tháng 7 2016 13:58

Bảo Long – Tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải năm 2016

Ngày 17/06/2016, Bộ Tài chính đã chính thức công bố danh sách 26 tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải năm 2016 theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển. Theo đó, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) vinh dự được bình chọn là “Tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải năm 2016”. Có thể nói, đây là danh hiệu hoàn toàn xứng đáng cho sự nỗ lực, tiên phong vươn lên đổi mới của Bảo Long trong thời gian qua.

Cùng những thành tựu đạt được của mình, Bảo Long đã và đang chứng tỏ là một thành viên tích cực của ngành Bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, đóng góp vào việc quảng bá bảo hiểm nói chung cũng như góp phần mang lại sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho cộng đồng, phát triển kinh tế đất nước ngày càng phồn vinh.

Danh sách các Tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải năm 2016 (Ban hành kèm QĐ số 1378/QĐ/BTC ngày 17/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính):

STT

Tên doanh nghiệp Bảo hiểm

1

Tổng Công ty Bảo hiểm bảo Việt

2

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

3

Tổng Công ty Bảo hiểm PVI

4

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

5

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

6

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn cầu

7

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

8

Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA

9

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

10

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

11

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng

12

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

13

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

14

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng Không

15

Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp

16

Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine

17

Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Vina

18

Công ty TNHH một thành viên Bảo hiểm Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

19

Công ty Bảo hiểm QBE Việt Nam

20

Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam

21

Công ty TNHH Bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam

22

Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon (Việt Nam)

23

Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam

24

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội

25

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành

26

Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam

 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn