ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  
Thứ tư, 08 Tháng 2 2017 08:55

Thông báo về việc gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

-    Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2016;

-    Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

-    Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-UBCK ngày 23/01/2017 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) xin trân trọng thông báo về việc gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long như sau:

  • Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 72/GCN-UBCK ngày 01 tháng 11 năm 2016 được gia hạn đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2017.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long xin thông báo đến Quý cơ quan, Khách hàng, Cổ đông được biết.

Trân trọng.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn