ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  
Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017 10:06

Thông báo về việc chuyển đổi Văn phòng đại diện tại Hà Nội thành Sở Giao dịch Miền Bắc trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

THÔNG BÁO

 Về việc chuyển đổi Văn phòng đại diện tại Hà Nội thành Sở Giao dịch Miền Bắc trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

____________________

 

Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 71/GPĐC17/KDBH ngày 23/02/2017 của BTC về việc cho phép chuyển đổi Văn phòng đại diện tại Hà Nội thành Sở Giao dịch Miền Bắc trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long,

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) xin trân trọng thông báo về việc chuyển đổi Văn phòng đại diện tại Hà Nội thành Sở Giao dịch Miền Bắc trực thuộc Bảo Long, cụ thể như sau:

         Chuyển đổi Văn phòng đại diện tại Hà Nội thành Sở Giao dịch Miền Bắc

         Địa chỉ: 74 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

         Bảo Long xin thông báo đến Quý Cơ quan, Khách hàng, Cổ đông và toàn thể CBNV Bảo Long được biết.

Trân trọng.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn