ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  
Thứ sáu, 07 Tháng 4 2017 20:26

BẢO LONG - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 04/04/2017, tại Tòa nhà Times Square, số 57- 69F Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) đã diễn ra thành công tốt đẹp, với sự tham dự đầy đủ các Cổ đông của Bảo Long, trong đó có Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) là cổ đông chiến lược, cùng toàn thể Ban lãnh đạo và đại diện CBNV Bảo Long.

Tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2017 của Bảo Long. Theo đó, Kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm 2016 đạt 803 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 15,2 tỷ đồng, Tỷ lệ bồi thường là 30,9%, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, ĐHĐCĐ còn thông qua các nội dung như: Phương án phân phối lợi nhuận; Thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Kế hoạch và thù lao HĐQT và BKS năm 2017; Từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 cùng các nội dung khác.

Theo kế hoạch năm 2017, Bảo Long đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu đạt 1.008 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với năm 2016 và tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng. Với vốn điều lệ dự kiến tăng trưởng trong năm 2017, Bảo Long từng bước nâng tầm quy mô ngày càng lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh đã đề ra, nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững dựa trên cơ sở nâng cao về chất lượng quản lý, kiểm soát rủi ro và đồng thời đảm bảo các quy trình hoạt động được vận hành một cách hệ thống và hiệu quả. Qua đó, sự tin tưởng và đồng hành của Quý Cổ đông, đối tác, khách hàng vẫn là nguồn động lực để Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Bảo Long quyết tâm chinh phục các mục tiêu đã đề ra.

Đồng thời, trong ngày 04/04/2017, cũng tại Tòa nhà Times Square, Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bảo Long và Manulife Việt Nam đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Đây là bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác giữa Công ty bảo hiểm phi nhân thọ và nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam, là tiền đề mở ra những cơ hội kinh doanh & phát triển mới cho hai bên trong thời gian tới.

Một số hình ảnh về Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Bảo Long năm 2017

 

 

 

 

 

 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn