ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  
Thứ ba, 11 Tháng 4 2017 15:05

Thông báo về việc thay đổi vốn điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

-     Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 71GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 15/4/2014;

-     Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 71/GPĐC18/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 07/04/2017,

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi vốn điều lệ của Bảo Long như sau:

  • Vốn điều lệ cũ     : 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).
  • Vốn điều lệ mới  : 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng).

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long xin thông báo đến Quý cơ quan, Khách hàng, Cổ đông và toàn thể CBNV Bảo Long được biết.

Trân trọng.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn