ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  
Thứ năm, 11 Tháng 5 2017 10:00

Thông báo về việc thôi giao kiêm nhiệm CBNV

THÔNG BÁO

 Về việc thôi giao kiêm nhiệm CBNV

 

Căn cứ:

- Bộ Luật Lao động;

- Luật Kinh doanh Bảo hiểm;

- Giấy phép thành lập và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long do Bộ Tài chính cấp;

- Điều lệ (sửa đổi lần thứ chín) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long ngày 25/05/2016;

- Căn cứ biên bản tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị ngày 10/05/2017.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) xin trân trọng thông báo về việc chấp thuận cho Bà Lê Thị Thanh Bình – Trưởng Ban Kiểm soát được thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Ban Kiểm toán Nội bộ, theo đề xuất của Ban Kiểm soát.

          Bảo Long xin thông báo đến Quý Cơ quan, Khách hàng, Cổ đông và toàn thể CBNV Bảo Long được biết.

Trân trọng.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn