ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  (84.8) 3823 9219 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  
Thứ sáu, 01 Tháng 9 2017 14:50

Thông báo về việc thôi giao kiêm nhiệm CBNV

THÔNG BÁO

 Về việc thôi giao kiêm nhiệm CBNV

 

Căn cứ:

-              Bộ Luật Lao động;

-              Luật Kinh doanh Bảo hiểm;

-              Giấy phép thành lập và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long do Bộ Tài chính cấp;

-              Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long;

-              Quyết định số 140/2017/QĐ-HĐQT ngày 31/08/2017 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long,

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) xin trân trọng thông báo về việc thôi giao kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối nghiệp vụ thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long đối với Ông Hồ Quang Đức kể từ ngày 31/08/2017.

          Bảo Long xin thông báo đến Quý Cơ quan, Khách hàng, Cổ đông và toàn thể CBNV Bảo Long được biết.

Trân trọng.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84.28) 3823 9219 - Fax : (84.28) 3822 8967

Website: http://baohiembaolong.vn - Email: info@baohiembaolong.vn